Årets HR-länkar

År 2015 börjar lida mot sitt slut. Vad passar då inte bättre med att summera EBHR-länkar som kan vara värda att kika lite närmare på? Gott nytt år önskar jag till er!

Vetenskap

Hur hittar du och söker du vetenskapliga artiklar? Visste du att Google har en specifik sökmotor för just detta? Perfekt för praktiker som vill söka efter forskning istället för att bli passivt serverad forskning av olika kvalité genom bloggar och tidskrifter:

https://scholar.google.se/

Internationellt har olika former av kunskapscentrum utvecklats som underlättar inhämtande av HR-forskning. Exempelvis startades år 2013 tidskriften Evidence-based HRM, vars syfte är att underlätta för vetenskaplig praktik inom HR-området. Andra aktörer, såsom Emerald Group Publishing, grupperar vetenskapliga tidskrifter, varav en av dessa grupperingar är tidskrifter inom HR:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/hr_learning_os.htm

Under våren 2014 inrättade Göteborgs universitet Centrum för global human resource management, CGHRM, med målet att stärka svensk HRM-forskning genom bred forskarsamverkan lokalt, nationellt och globalt. CGHRM ämnar också bli en kunskapsbank kring frågor om HRM med syfte att synliggöra forskningens resultat och på så sätt främja en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet:

http://www.cghrm.gu.se/

Kompetensutveckling

Kortkurser är kompetensutveckling på 1,5 hp som du kan anpassa efter din tid, var du än befinner dig och som fokuserar på det du och er verksamhet behöver.  Kortkurser ges på distans och du kan själv välja hur du vill lägga upp dina studier. Perfekt för egen eller arbetsgruppens kompetensutveckling:

http://www.hv.se/sv/samverkan/kompetensutveckling-och-uppdrag-for-arbetslivet/kortkurs/vara-kurser

Visste du att Facebook har skapat en sida med syfte att göra oss mer medvetna om de fel vi gör ofta gör i våra bedömningar? Ta en kik:

https://managingbias.fb.com/

Rekrytering

Inom rekrytering finns också en del hjälp att få. Innan man når urvalsselekteringen är det exempelvis viktigt att veta vilka egenskaper man söker hos kandidaten. Detta är inte lätt att veta eller identifiera. O*net Online, en amerikans kunskapskälla för arbetslivsinformation, har möjlighet att vara ett stöd då de har en databas med över 900 yrken där de identifierat viktiga egenskaper och förmågor till det specifika yrket:

http://www.onetonline.org/

Utan ett evidensbaserat urval finns risken att det blir slumpen som avgör om det blir en bra rekrytering eller inte. Frågan är bara vilka bedömningsmetoder som är bra och mindre bra? Psykologen Morgan Ström har utvecklat en evidensbaserad och pedagogisk webbaserad applikation som synliggör just den ekonomiska nyttan med att använda rätt bedömningsmetod:

https://morgan.shinyapps.io/utility/

Hur ska man sedan då ”vikta” alla tester och intervjuer? Denna artikel kan ge dig inspiration:

http://chef.se/mekanisk-rekrytering-sa-funkar-det/

Denna sida är bra att spana in om du vill hålla dig á jour gällande vad forskningen säger om urval:

http://psychometrics.se/

Evidensbaserat förhållningssätt

Metaanalys är en studie av vetenskapliga publikationer, med syfte att dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens gemensamma slutsats, således en studie av studier. Nu finns ett verktyg för praktiker att göra liknande undersökningar via metaBUS. Verktyget är under utveckling och har potential att bli något riktigt stort för alla som vill arbeta med evidensbaserad HR:

http://www.metabus.org/

Google har tagit fram en bra sida med syfte att främja ett evidensbaserat förhållningssätt:

https://rework.withgoogle.com/

Denna lättlästa diskussionsartikel om evidensbaserad HR är perfekt att använda för att starta diskussionen om hur er HR-funktion kan leverera bättre:

http://www.cebma.org/wp-content/uploads/Briner-Is-HRM-evidence-based-and-does-it-matter.pdf

Sen kan ni gå in på djupet med hjälp av boken om evidensbaserad HR:

http://www.bokus.com/bok/9789144108889/evidensbaserad-hr-fran-bra-till-battre-hr-leveranser/

 

Annons