Bokrecension: Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter

Om boken

Boken beskrivs som användbar följeslagare för alla studerande och redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Författaren beskriven grunden för en evidensbaserad vård, som utgörs av förmågan att kritisk granska vetenskapliga artiklar och rapporter samt avgöra hur resultatet från dessa kan omsättas i praktiken. Läs mer

Fördelar

Boken är välskriven och går in på djupet inom ett flertal olika områden. Den ger även en bakgrund till evidensbaserad vård på ett lättfattligt sätt. Boken ger också bra förklaringen till vanliga statistiska begrepp som inte sällan kan upplevas förvirrande när man läser vetenskapliga artiklar. Styrkan i boken är att den kategoriskt går igenom olika typer av vetenskapliga artiklar och vad man behöver tänka på när man läser en sådan.

Nackdelar

Det mest uppenbara är att boken inte har HR som målgrupp och därför blir en del av bokens innehåll inte heller relevant. Det är uppenbart att hälso- och sjukvården har kommit mycket längre gällande ett evidensbaserat förhållningssätt. Boken kommer troligtvis skjuta över målet för de allra flesta inom HR.

Slutsats

Kan jag då rekommendera denna bok? Både ja och nej. För de som är riktigt intresserade av att bli bättre på att läsa vetenskapliga artiklar är denna bok ett stöd. Även studenter inom personalvetarprogram kan ha användning för boken när de ska skriva uppsatser. För yrkesverksamma är nog denna bok egentligen nivå 2 eller 3. Är man som de flesta ganska novis med att läsa vetenskapliga artiklar bör man nog inte börja med denna bok.

Omdöme (max 5)
Användbar/praktisk: 3
Angelägen/betydelsefull: 2
Tillförlitlig/vetenskaplig: 4
Läsbarhet/begriplig: 2

Annons